İkamet İzninin Arkasındaki Harflerin anlamı nedir - İkamet izni Çalışma İzni Vatandaşlık Uluslararası koruma MOBDEKOM

Etiketler

İkamet İzninin Arkasındaki Harflerin anlamı nedir

 İkamet İzninin Arkasındaki Harflerin anlamı nedir

Yeni tip kısa dönem ikamet izinlerinin arkasında belirtilen harfler nedir ne anlama gelir. Yeni tip ikamet izninin arkasında bulan harflerin ikamet iznini ne amaçla aldığını belirten bir kottur, örneğin 6458 sayılı ilgili kanunun mevzuatında belirtilmiştir alttaki gibidir.


ikamet
İkamet İzninin arkasındaki harf ne anlama geliyorKısa dönem ikamet izni

MADDE 31 – (1) Aşağıda belirtilen yabancılara kısa dönem ikamet izni verilebilir:

a) Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler

b) Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar

c) Ticari bağlantı veya iş kuracaklar

ç) Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar

d) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler

e) Turizm amaçlı kalacaklar

f) Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler

g) Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler

ğ) Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler

h) Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar

ı) Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar

i) Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler

j) (Ek: 28/7/2016-6735/27 md.) Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya


Örnek olarak ikamet izninizin arkasında Kısa dönem ikamet izni (E) diye yazıyorsa üsteki 31 maddedeki e bendinde yazan Turistik ikamet izni aldığınız anlamına gelir gelir. (B) yazıyorsa taşınmaz mal üzerinden ikamet izni almışsınız demektir.