kvk - İkamet izni Çalışma İzni Vatandaşlık Uluslararası koruma MOBDEKOM

Etiketler

kvk

     KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN VERİ SAHİBİ AÇIK RIZA BEYAN FORMU

MOBDEKOM DANIŞMANLIK TURİZM VE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

(“Mobdekom” ya da ‘‘Şirket’’) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak sunulan Kullanıcı Sözleşmesi, Genel Aydınlatma Metni ve Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde; uygulama üzerinden yürütülen işlemler ile ilgili tarafıma gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Tarafıma sunulacak her türlü hizmetlerde kullanılmak, kimliğimi doğru ve mevzuatta yer aldığı şekilde tespit edebilmek için kişisel verilerimi, Mobdekom tarafından sağlanan hizmet ve Mobdekom’un ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle Mobdekom’un çalışma birimleri, internet sitesi, çağrı merkezi, telefon görüşmeleri, SMS kayıtları, e-posta adresleri, sosyal medya mecraları, mobil uygulamaları ve benzeri vasıtaları ile sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilecek ve sunulan ürün ve hizmetlerden yararlandığım süre zarfında ve/veya kanuni süreler içerisinde güncellenerek işlenmeye devam etmesine KVKK çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim. 
Mobdekom tarafından alınan tüm kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Mobdekom tarafından; yürürlükteki mevzuatın zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, iş ortaklarına, Kullanıcı Sözleşmesi’nin ifası için gerekli olan tüm merci ve kanallara, Mahkemeler, Cumhuriyet Savcılıkları, BDDK, SPK, MASAK, BKM gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, otoritelere, Mobdekom bağlı merkez ve/veya birimlerine, Mobdekom’un yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine; aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyet yürütülen şirketlere, Mobdekom ve/veya iştirakleri ile bunların alt işverenlerine ve franchiselarına, Mobdekom ve/veya Mobdekom bağlı merkez ve/veya birimlerinin, iş ortaklarına, alt işverenlerin, tedarikçilerine, ürün idari danışmanlık ve hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, Site’nin faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet alınan ve verilen üçüncü taraflara, Mobdekom’ça işbirliği yapılan hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ancak yasal sınırlamalar çerçevesinde, kişisel verilerimin aktarılmasına açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim. 
Ayrıca, Mobdekom ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; fiil ehliyetine sahip ve belirttiğim yaşta olduğumu, işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri derhal Şirket’e bildireceğimi; Mobdekom’un Politika ve diğer kurallarında tek taraflı olarak değişiklikler yapabileceğini, tarafıma yapılacak bildirimleri dikkatle okuyarak bilgileneceğimi kabul ve beyan ederim.
KVKK kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında açıklanan işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Mobdekom Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ederim. 

                         MOBDEKOM ELEKTRONİK İLETİ ONAY FORMU

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca, telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletiler, ticari elektronik ileti olarak sayılmaktadır. Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilirler.Yukarıda yer alan açıklamaları okuduğumu, anladığımı ve yeterli bir şekilde bilgilendiğimi, bu kapsamda, Mobdekom ve/veya Mobdekom a bağlı merkez ve/veya birimleri, Mobdekom ve/veya iştirakleri ile bunların alt işverenleri ve franchiseları, kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlar, Mobdekom ve/veya iştirakleri ile bunların alt işverenleri ve franchiseları, mobdekom ve/veya Mobdekom a bağlı merkez ve/veya birimlerinin, iş ortakları, alt işverenleri, tedarikçileri, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili yasal mevzuata uygun bir şekilde, ürün ve hizmetlere ilişkin, tanıtım, reklam, promosyon, davet, organizasyon, anket, Danışmanlık, satış ve pazarlama, bilgilendirme, şikayet ve önerilere cevap verilmesi dahil her türlü elektronik iletinin gönderimi amacıyla, tarafımla, telefon, faks, kısa mesaj, e-posta, whatsapp vb uygulamalar, sosyal mecralar, çağrı merkezi ve diğer tüm elektronik iletişim araçları vasıtasıyla iletişime geçilmesine, kendi özgür irademle, açıkça izin ve onay veriyorum.

OKUDUM, KABUL EDİYORUM, İSİM SOYİSİM İMZA